MIMUW TechTalk - Azure DevOps - Deploy Anything Anywhere

less than 1 minute read

5 Marca 2020 Roku udało się zorganizować wydarzenie na którym mówiłem o tym czy jest, co umnożliwa DevOps oraz Chmura. Nie obyło się bez bardzo żywych dyskusji z czego bardzo się cieszę. Na wydarzeniu było obenych około 50 osób.

MIMUW Tech-Talk 1 MIMUW Tech-Talk 2 MIMUW Tech-Talk 3
MIMUW TechTalk - Azure DevOps - Deploy Anything Anywhere.

Duże podziękowania dla organizatorów za zorganizowanie spotkania dla społeczności.

Links:

Comments